WE CREATE

Giải pháp kinh doanh dành cho Influencer

TOP IDEAS

Câu chuyện của chúng tôi

 

Trong quá trình phát triển chúng tôi chứng kiến thị trường KOLs, Influencer, Streamer phát triển mạnh và có cơ hội được làm việc cùng một số Influencer.

Nhận thấy nhược điểm tuổi nghề của các Influencer không kéo dài và sẽ rất khó khăn về sau với những người không có nền tảng kinh tế tốt.

Vì vậy Digiway quyết định tận dụng những chuyên môn về Digital Marketing của chúng tôi để đồng hành và hỗ trợ các Influencer phát triển kinh doanh trong khi vẫn đang có ảnh hưởng với cộng đồng của mình.

Tạo tiền đề thu nhập bền vững cho các Influencer trong hiện tại và tương lai

Why NOT

Tại sao Influencer nên kinh doanh bằng thương hiệu riêng của mình?

Hỗ trợ Influencer tăng trưởng và phát triển kinh doanh

Digiway sẽ tư vấn và đồng hành cùng Influencer xây dựng hệ sinh thái kinh doanh của riêng mình

Sự kết hợp giữa Influencer Marketing và kinh doanh

PLANNING

Lựa chọn, lên kế hoạch cho giải pháp kinh doanh truyền thống hoặc kinh doanh online không cần vốn

Strategy

Tư vấn giải pháp sáng tạo, thực thi ý tưởng. Kết nối, tìm kiếm các nhà cung cấp sản phẩm và các nhãn hàng để lựa chọn mặt hàng có thể kinh doanh.

LAUNCH

Năng lực chuyên môn của chúng tôi về Digital Marketing riêng biệt tuỳ vào dịch vụ cung cấp

Creative

Ra đời phương pháp tối ưu kinh doanh dành cho các Influencer mà không mất nhiều vốn, nhân lực cũng như thời gian. Tận dụng các kênh truyền thông sẵn có

Startup.png

MẠNG XÃ HỘI
Tiếp cận khách hàng trên các kênh mạng xã hội mà Influencer hoạt động chủ yếu hiện nay như Facebook, Youtube, Instagram

Puzzle.png

WEBSITE
Trang web vẫn là một trong các kênh quan trọng nhất trong kinh doanh cũng như để khẳng định thương hiệu

Idea.png

BRAND
Cộng tác với các nhãn hàng và nhà cũng cấp có nhu cầu cùng phát triển sản phẩm

Thành công với công việc kinh doanh

Chúng tôi hiểu rằng việc nổi tiếng không phải là con đường dài hạn vì vậy kinh doanh chính là giải pháp thu nhập bền vững